Σύστημα αμφίδρομης ασύρματης επικοινωνίας ABAX / Ανιχνευτης

AFD-100

AFD-100

  Ασύρματος ανιχνευτής υγρών
Αρχειοθετημένο προϊόν
AFD-100 BR

AFD-100 BR

  Ασύρματος αισθητήρας πλημμύρας
Αρχειοθετημένο προϊόν
ARD-100

ARD-100

  Ασύρματος ανιχνευτής αναπροσανατολισμού
Αρχειοθετημένο προϊόν
ATD-100

ATD-100

  Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας
Αρχειοθετημένο προϊόν
ATD-100 BR

ATD-100 BR

  Ασύρματος ανιχνευτής θερμοκρασίας (καφέ)
Αρχειοθετημένο προϊόν
ASD-110

ASD-110

  Ασύρματος ανιχνευτής καπνού και θερμότητας
Αρχειοθετημένο προϊόν