Ανιχνευτές / Ψηφιακοι ανιχνευτες κινησης διπλης ανιχνευσης

OPAL

OPAL

 
SILVER

SILVER

  Προηγμένης τεχνολογίας διπλός ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης
Αρχειοθετημένο προϊόν
COBALT

COBALT

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης διπλής ανίχνευσης
Αρχειοθετημένο προϊόν
COBALT Pro

COBALT Pro

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης διπλής ανίχνευσης
Αρχειοθετημένο προϊόν
COBALT Plus

COBALT Plus

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης διπλής ανίχνευσης
Αρχειοθετημένο προϊόν
GREY

GREY

  Μικρού μεγέθους ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας PIR + MW
GREY Plus

GREY Plus

  Μικρού μεγέθους ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας PIR + MW με ANTIMASKING
NAVY

NAVY

  Διπλής τεχνολογίας ανιχνευτής θραύσης + κίνησης