Ανιχνευτές / Ψηφιακοι υπερυθροι ανιχνευτες κινησης

IVORY

IVORY

  Προηγμένος υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης με οπτικό καθρέφτη
TOPAZ

TOPAZ

  Μικρού μεγέθους ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
TOPAZ Pet

TOPAZ Pet

  Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης PIR, ανθεκτικός στα ζώα με βάρος έως 20 κιλά
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
AMBER

AMBER

  Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
AMBER 2E

AMBER 2E

  Ανιχνευτης κίνησης υπερύθρων
Διαθέσιμό όσο διαρκούν τα αποθέματα
GRAPHITE

GRAPHITE

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
GRAPHITE Pet

GRAPHITE Pet

  Προηγμένος ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων
Αρχειοθετημένο προϊόν
AQUA Pro

AQUA Pro

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
Αρχειοθετημένο προϊόν
AQUA Plus

AQUA Plus

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
AQUA Luna

AQUA Luna

  Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης με φωτισμό ασφαλείας
AQUA Pet

AQUA Pet

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
AQUA S

AQUA S

  Ψηφιακός υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης
AQUA Ring

AQUA Ring

  Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης οροφής.
AQUA Ring S

AQUA Ring S

  Υπέρυθρος ανιχνευτής κίνησης οροφής
AQUA Plus 2E

AQUA Plus 2E

  Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων
Αρχειοθετημένο προϊόν
AQUA Pet 2E

AQUA Pet 2E

  Ψηφιακός ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων
Αρχειοθετημένο προϊόν