Λογισμικο

STAM-2

STAM-2

  Λογισμικό διαχείρισης σταθμού παρακολούθησης πολλαπλών χρηστών/πολλαπλών θέσεων
STAM-2 Pro

STAM-2 Pro

  Λογισμικό διαχείρισης σταθμού παρακολούθησης πολλαπλών χρηστών/πολλαπλών θέσεων
STAM-2 DEMO

STAM-2 DEMO

  Έκδοση επίδειξης του προγράμματος STAM‑2
STAM-1 PROG

STAM-1 PROG

  Λογισμικό διαχείρισης σταθμού παρακολούθησης
STAM-1 DEMO

STAM-1 DEMO

  Δοκιμαστική έκδοση του προγράμματος STAM‑1
STAM-VIEW

STAM-VIEW

  Σύστημα Απομακρυσμένης Πρόσβασης για Σταθμό Παρακολούθησης STAM‑2