Λογισμικό / Οδηγοί εγκατάστασης

USB-RS Driver

USB-RS Driver

  Διάταξη ελέγχου του μετατροπέα USB‑RS
Satel Virtual Port Driver

Satel Virtual Port Driver

  Οδηγός εγκατάστασης εικονικής θύρας
USB Driver

USB Driver

  Οδηγός θύρας USB
USB/RS232 Driver

USB/RS232 Driver

  Διάταξη ελέγχου του μετατροπέα USB/RS232