Bezdrôtový systém ABAX 2 / Detektory obvodovej ochrany

AOCD-260

AOCD-260

  Externý duálny detektor pohybu ‑ záclona
AXD-200

AXD-200

  Univerzálny bezdrôtový detektor
AXD-200 BR

AXD-200 BR

  Univerzálny bezdrôtový detektor
AXD-200 DG

AXD-200 DG

  Univerzálny bezdrôtový detektor
AGD-200

AGD-200

  Bezdrôtový detektor rozbitia skla
AGD-200 BR

AGD-200 BR

  Bezdrôtový detektor rozbitia skla
AGD-200 DG

AGD-200 DG

  Bezdrôtový detektor rozbitia skla
ACD-220

ACD-220

  Bezdrôtový detektor pohybu ‑ záclona
ACD-220 BR

ACD-220 BR

  Bezdrôtový detektor pohybu ‑ záclona
ACD-220 DG

ACD-220 DG

  Bezdrôtový detektor pohybu ‑ záclona