Bezdrôtový systém ABAX 2 / Sirény

ASP-200 R

ASP-200 R

  Externá bezdrôtová opticko‑akustická siréna
ASP-215 R

ASP-215 R

  Interná bezdrôtová opticko‑akustická siréna