Prijímače Ethernet

STAM-1 PE

STAM-1 PE

  Základná karta prijímača monitoringu TCP/IP
STAM-1 RE

STAM-1 RE

  Rozširovacia karta prijímača monitoringu TCP/IP
SMET Pro

SMET Pro

  Konvertor pre PCO
SMET-256

SMET-256

  Konvertor monitoringu TCP/IP na telefónny monitoring
archívny produkt