SLIM-DUAL-LUNA-PET

Duálny PIR+MW detektor pohybu, s imunitou na pohyb zvierat a funkciou osvetlenia

Detektor SLIM-DUAL-LUNA-PET zisťuje pohyb v chránenom priestore. Detektor má dodatočne LED-ky na realizáciu funkcie osvetlenia.

 • zhoda s požiadavkami normy EN 50131 pre Grade 2
 • zisťovanie pohybu pomocou detektora PIR a detektora mirkrovĺn (MW)
 • nastaviteľná citlivosť detekcie oboch detektorov
 • možnosť osobitného testovania detektorov
 • digitálny algoritmus detekcie pohybu
 • digitálna kompenzácia teploty
 • digitálny filter signálov prijímaných detektorom mikrovĺn, zaisťujúci odolnosť na rušenia spôsobené energetickou sieťou a výbojkami
 • výber režimu činnosti: základný, rozšírený, PIR alebo MW
 • širokouhlá šošovka naprojektovaná špeciálne pre detektory zo série SLIM LINE
 • imunita na pohyb zvierat s hmotnosťou do 20 kilogramov (iba základný režim činnosti)
 • možnosť konfigurácie parametrov detektora pomocou ovládača OPT-1
 • zabudované rezistory (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
 • funkcia osvetlenia realizovaná pomocou bielych LED-iek
 • možnosť diaľkového ovládania osvetlenia alebo aktivovania osvetlenia pohybom
 • LED-ka na signalizáciu
 • výber farby svietenia LED-ky (dostupných 7 farieb)
 • diaľkové zapínanie/vypínanie LED-ky
 • diaľkové prepínanie medzi dvomi úrovňami citlivosti detektora
 • diaľkové zapínanie/vypínanie režimu konfigurácie
 • kontrola sústavy detekcie pohybu a napätia napájania
 • sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím zo steny
5 years warranty
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
SLIM-DUAL-LUNA-PET
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-11-24
1,016 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-06-05
443 KB
montážna šablóna
dátum aktualizácie: 2022-03-25
233 KB

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2019-11-07
89 KB
EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.81 MB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Detekovaná rýchlosť pohybu
0,3...3 m/s
Pracovná teplota
-10°C...+55°C
Odporúčaná výška montáže
2,4 m
Odber prúdu v pohotovostnom režime
14 mA
Maximálny odber prúdu
100 mA
Hmotnosť
144 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
62 x 137 x 42 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Čas signalizácie alarmu
2 s
Splnené normy
EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
Frekvencia MW
24,125 GHz
Stupeň zabezpečenia podľa EN50131-2-4
Grade 2
Rezistory
2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ
Čas štartovacieho režimu
30 s
Priestor detekcie
12 m x 13 m, 90°
Alarmové výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Sabotážne výstupy (relé NC, zaťaženie s odporom)
40 mA / 24 V DC
Odpor kontaktu relé (alarmový výstup)
26 Ω
Odpor kontaktu relé (výstup sabotáže)
26 Ω

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu