SMET Pro

Konvertor pre PCO

Konwertor SMET Pro je zariadenie určené pre firmy, ktoré sa zaoberajú monitoringom zabezpečovacích systémov. Ak daná firma nepoužíva PCO firmy SATEL, a chce rozšíriť svoje služby aj pre majiteľom zariadení SATEL, ktoré zasielajú udalosti cez ethernet / mobilný prenos údajov, umožní to konvertor SMET. Konvertor prijíma udalosti zasielané cez ethernet / mobilný prenos údajov, s využitím formátu SATEL a konvertuje ich na formát prenosu obsluhovaný v PCO. Je dostupných niekoľko výstupných formátov prenosu údajov.

 • príjem udalostí zasielaných vo formáte SATEL cez ethernet / mobilný prenos údajov
 • konverzia formátu SATEL na formát prenosu obsluhovaný v PCO:
  • simulácia analógovej telefónnej linky
  • simulácia prijímača RC4000 VISONIC
  • simulácia prijímača Sur-Gard
  • simulácia prijímača RSM-02
 • potvrdzovanie prijatia udalosti
 • pamätanie prijatých udalostí v pamäti konvertora do času ich zaslania na PCO
 • obsluha max. 1024 účastníkov v rozšírenom režime (s kontrolou spojenia s účastníkom)
 • obsluha dodatočných účastníkov v jednoduchom režime (bez kontroly spojenia s účastníkom)
 • prenos údajov na PCO prostredníctvom telefónneho kábla, kábla RS-232 alebo cez internet
 • obsluha statickej a dynamickej IP adresy
 • možnosť filtrovania MAC adries
 • možnosť synchronizácie času so serverom NTP
 • kontrola prítomnosti kábla siete ethernet
 • konfigurácia pomocou počítača s nainštalovaným programom SMET Soft (komunikácia cez RS-232 alebo cez internet)
 • možnosť aktualizácie firmvéru konvertora
 • napájanie jednosmerným napätím 12 V
SMET Pro
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2021-05-07
918 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2021-03-24

Technické informácie

Rozmer krytu
125 x 114,5 x 31 mm
Pracovná teplota
+5°C... +40°C
Odporúčaný zdroj
12 V DC / 750 mA
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Hmotnosť spolu s príslušenstvom
300 g

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu