STAM-1 PROG

Program PCO STAM-1

STAM-1 PROG je program pracujúci v prostredí DOS, na obsluhu PCO firmy SATEL. Program slúži na obsluhu kariet STAM-1 P, STAM-1 RSTAM-1 K nainštalovaných v počítači, a modulov GSM. Umožňuje spravovanie signálov prijatých týmito modulmi.

Program umožňuje obsluhu udalostí niekoľkými operátormi z viacerých stanovísk v sieti. Program spolupracuje so systémom vizuálnej verifikácie alarmu. Je možný príjem prenosov zasielaných telefónnou linkou, sieťou Ethernet (TCP/IP) alebo sieťou GSM (SMS a CLIP), od viac ako 50 000 účastníkov. Každý z účastníkov môže mať priradených niekoľko identifikátorov, pri čom každý účastník a jeho identifikátor môže mať nezávisle nadefinované rôzne kategórie prichádzajúcich kódov (alarm, zapnutie a vypnutie stráženia, porucha, test prenosu a pod.).

Program môže prijímať a určovať signály udalostí ako vyžadujúce zásah s automatickou signalizáciou alarmovej situácie. Umožňuje taktiež archiváciu a tvorenie hlásení pre jednotlivých účastníkov, operátorov a systému PCO. Do histórie udalostí sú zapisované všetky prijaté udalosti, nezávisle od prítomnosti identifikátora daného zariadenia v databáze. O bezpečnosť zapisovaných údajov sa stará funkcia kódovani.

STAM-1 PROG je plná verzia programu. Dostupná je taktiež demo verzia STAM-1 DEMO umožňujúca oboznámenie sa so všetkými jeho funkciami.

  • obsluha účastníkov monitorovaných po telefónnej linke alebo pomocou siete GSM
  • program pracujúci v prostrední DOS umožňujúci činnosť viacerých operátorov na 1 stanovisku
  • obsluha viac ako 50 000 účastníkov
  • možnosť prideľovania niekoľkých identifikátorov jednému účastníkovi
  • rôzne kategórie kódov prijímaných od účastníkov, nezávislé definovanie pre každého účastníka a identifikátor
  • hlásenie situácií vyžadujúcich zásah
  • triedenie udalostí vyžadujúcich zásah
  • tvorenie hlásení pre účastníkov, operátorov a systém PCO
  • archivovanie hlásení
STAM-1 PROG
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Produkty

DEMO verzia programu PCO STAM-1

Informačné materiály

1adresár