T-4

4 kanálový vysielač 433 MHz

T-4 je štvorkanálový ovládač na spoluprácu s bezdrôtovými ovládačmi produkcie SATEL pracujúcimi vo frekvencii 433 MHz. Vďaka použitiu keramického rezonátora s povrchovou vlnou je zariadenie charakteristické spoľahlivosťou a odolnosťou na rušenia. Prenos údajov medzi vysielačom a prijímačom sa realizuje s využitím dynamicky meneného kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti a znemožňuje skopírovanie signálu ovládača a zneužitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má estetický a odolný kryt na ochranu ped vplyvom poveternostných podmienok. Štyri ovládacie tlačidlá sú umiestnené tak, aby sa zamedzilo náhodnému stlačeniu. Pre jednoduchšie rozlíšenie majú tlačidlá rôzne farby: červenú, zelenú, modrú a žltú.

  • dynamický menený kód KEELOQ®
    • bezpečnosť používania
    • odolnosť na prípadné ovládacie signály
  • frekvencia stabilizovaná keramickým rezonátorom s nosnou vlnou
  • odolnosť na zmeny podmienok pracovného prostredia
  • napájanie: batéria 12 V 23 A
T-4
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
767 KB

Technické informácie

Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve)
do 200 m m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-1 / RK-2 / RK-4
350 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-4 (s externou anténou)
500 m

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu