T-1

1 kanálový vysielač 433 MHz

T-1 je jednokanálový ovládač na spoluprácu s bezdrôtovými ovládačmi produkcie SATEL pracujúcimi vo frekvencii 433 MHz. Vďaka použitiu keramického rezonátora s povrchovou vlnou je zariadenie charakteristické spoľahlivosťou a odolnosťou na rušenia. Prenos údajov medzi vysielačom a prijímačom sa realizuje s využitím dynamicky meneného kódu KEELOQ. Takéto kódovanie zaisťuje vysoký stupeň bezpečnosti a znemožňuje skopírovanie signálu ovládača a zneužitie neoprávnenými osobami.

Zariadenie má estetický a odolný kryt na ochranu ped vplyvom poveternostných podmienok. Ovládacie tlačidlo je umiestnené tak, aby sa zamedzilo náhodnému stlačeniu.

  • dynamický menený kód KEELOQ®
    • bezpečnosť používania
    • odolnosť na prípadné ovládacie signály
  • frekvencia stabilizovaná keramickým rezonátorom s nosnou vlnou
  • odolnosť na zmeny podmienok pracovného prostredia
  • napájanie: batéria 12 V 23 A
T-1
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
767 KB

Technické informácie

Počet kanálov
1
Typ batérie ovládača
23A 12V
Rozmery ovládača
35 x 70 x 15 mm
Pracovná teplota
-20°C...+55°C
Hmotnosť
28 g
Pracovná frekvencia
433,05 ÷ 434,79 MHz
Batéria
23 A 12V
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-1 / RK-2 / RK-4
350 m
Dosah rádiovej komunikácie (na otvorenom priestranstve) pre RK-4 (s externou anténou)
500 m

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu