INT-O

Expandér výstupov

Modul rozšírenia výstupov určený pre zabezpečovacie ústredne INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus, PERFECTA, PERFECTA-T a tiež pre ústredne kontroly vstupu ACCO NET. Toto zariadenie nahrádza moduly: CA-64 O-OC, CA-64 O-R a CA-64 O-ROC. INT-O umožňuje rozšírenie systému o 8 výstupov. Dodatočný sabotážny vstup uľahčuje zisťovanie neautorizovaného otvorenia skrinky, v ktorej je modul umiestnený.

  • rozšírenie systému o 8 výstupov:
    • 8 nízkoprúdových výstupov typu OC
    • do 8 výstupov relé
    • každý výstup typu OC je paralelne prepojený s výstupom relé
    • možnosť zníženia odberu prúdu vypnutím obsluhy vybraných výstupov relé
  • možnosť pripojenia na zbernicu RS-485 (aktualizácia firmvéru pomocou zbernice)
INT-O
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2020-07-30
489 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2018-04-18

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2020-11-20
506 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
858 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Pracovná teplota
-10 °C...+55 °C
Odber prúdu v pohotovostnom režime
30 mA
Maximálny odber prúdu
160 mA
Hmotnosť
90 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Odber prúdu aktívnym relé
16 mA
Rozmery
140 x 68 mm
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Zaťažiteľnosť výstupov OC
50 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť výstupov relé (zaťaženie s odporom)
1 A / 30 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +12V
2,5 A / 12 V DC
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (bez zdroja)
Grade 3
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131 (so zdrojom APS-412)
Grade 2

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu