ACCO Soft

Program na konfiguráciu systému ACCO NET

  • tvorenie štruktúry systému
  • tvorenie oblastí kontroly vstupu
  • pridávanie a konfigurácia rozširovacích modulov ( INT-E, INT-IORS, INT-O, INT-ORS, INT-PP, INT-RX-S)
  • tvorenie trás prístupu
  • prístup z ľubovoľného miesta na svete
  • konfigurácia integrácie skupín ACCO NET a systémov INTEGRA
ACCO Soft
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Produkty

Ústredňa systému kontroly vstupu

Informačné materiály

1adresár