KNX-BIN24

Univerzálny modul binárnych vstupov KNX

KNX-BIN24 je univerzálny modul binárnych vstupov KNX, ktorý umožňuje zmenu elektrických signálov (napäťových) na ovládacie telegramy pre iné zariadenia KNX. Tieto signály môžu byť generované konvenčnými tlačidlami na zapínanie / vypínanie (napr. svetla) alebo konvenčnými kontaktami takých zariadení, ako sú potenciálové výstupy zariadení rôzneho.

Modul má osem fyzických vstupov, čo umožňuje obsluhu ôsmich nezávislých signálov s hodnotou 0 až 30 V jednosmerného a striedavého prúdu.

Vlastnosti:

 • komunikácia so zbernicou KNX cez zbernicový konektor
 • nastaviteľná polarizácia kanálov (NO / NC)
 • možnosť konfigurácie času krátkeho a dlhého stlačenia tlačidla
 • virtuálna kanály umožňujúce príjem 1-bitových telegramov z iných zariadení zo zbernice KNX
 • virtuálne kanály logiky na tvorenie logických prepojení medzi kanálmi modulu
 • virtuálne kanály timera na tvorenie časových prepojení
 • možnosť nadefinovania 20 funkčných blokov realizujúcich jednu z dostupných funkcií:
  • prepínač / nastavenie hodnoty
  • reakcia na nárast
  • stmievač
  • ovládač roliet
  • sekvencia prepínania
  • počítadlo
  • kontrolér scény
 • možnosť ovládania každého funkčného bloku pomocou ľubovoľného kanála
 • ovládanie niekoľkých funkčných blokov pomocou jedného kanála
 • ovládanie osvetlenia a roliet pomocou jedného alebo dvoch tlačidiel (kanálov)
 • možnosť spustenia scén pre každý kanál pomocou 8-bitových príkazov
 • ručné ovládanie stavu fyzických kanálov pomocou tlačidiel na kryte
 • LED-ky na zobrazovanie stavu fyzických kanálov
 • konfigurácia modulu pomocou programu ETS
 • možnosť montáže na DIN lištu (35 mm)

KNX-BIN24
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2020-11-23
429 KB

Softvér

nemecký, anglický, talianský, holandský, poľský, ruský, slovenský
dátum verzie: 2020-05-29

Certifikáty

Iné certifikáty
dátum aktualizácie: 2019-10-29
757 KB

Technické informácie

Počet vstupov
8
Rozmer krytu
70 x 92 x 60 mm
Pracovná teplota
0°C...+45°C
Hmotnosť
144 g
Stupeň ochrany IP
IP20
Maximálny doťahovací moment
0,5 N·m
Rozsah teploty pre skladovanie/transport
-25°C...+70°C
Počet polí na lište DIN
4
Vyhlásenie o zhode
nr 324/13957//17
Maximálny prierez vodiča
2.5 mm²
Odber prúdu zo zbernice KNX
< 15 mA
Maximálny čas reakcie na telegram
< 20 ms
Maximálny počet komunikačných objektov
108
Maximálny počet skupinových adries
256
Maximálny počet asociácií
256
Napätie napájania (zbernica KNX)
20…30 V DC
Prúd vstupu Iₙ
1,5 mA
Povolený rozsah napätia Uₙ
0…30 V AC/DC
Rozsah napätia pre signál Uₙ₀
0…4 V AC/DC
Rozsah napätia pre signál Uₙ₁
9…30 V AC/DC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu