Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Zcela nové dotykové panely
INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonný procesor, zcela nové rozhraní, podpora
gest přejetím.
Seznamte se s novou úrovní
zabezpečení a řízení automatizace budov.

Hardwarový konfigurátor CONFX

Nová verze je nyní k dispozici!

  • Ještě užitečnější funkce
  • Pohodlnější a rychlejší projektování
  • Nový vzhled

ABAX 2 + Modbus RTU

Podpora otevřeného komunikačního protokolu

Nyní můžete snadno integrovat kontroléry ACU-220 a ACU-280,
např. se systémy automatizace nebo sběru dat.

SATEL na YouTube a Vimeo

přes 30 filmů a animací o nás a našich produktech

- přihlaste se k odběru kanálu a získejte aktuální informace!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu

Vlastnosti zařízení systému kontroly vstupu ACCO dělají tento systém atraktívním pro firmy a instituce zabývající se kontrolou pohybu osob v chráněných prostorách. Možnosti nabízené moduly ACCO umožňují přizpůsobit řešení pro konkrétní kontrolovaný objekt.

 

 

Použití

Použitie

Stručná charakteristika systémů kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu slouží jako dokonalé doplnění poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. Úkolem moderního systému kontroly vstupu je omezit neoprávněným osobám vstup do určených místností v čase, pokud jsou v chráněném prostoru oprávněné osoby. Systém ACCO je elektronickou alternativou pro tradiční mechanické systémy kontroly vstupu založené na běžných klíčích a zámcích. Funkce mikroprocesorových jednotek značně převyšují i nejrozšířenější systémy typu „generálního klíče”. Pomocí programu může administrátor jednoduchým a rychlým způsobem vybírat osoby, které mají být v systému, nastavovat harmonogram průchodů a přidělovat přístup. Je to jeden z důvodů, pro které investoři velmi rádi využívají možnosti těchto systémů.

 

PRAKTICKÉ POUŽITÍ SYTÉMU KONTROLY VSTUPU

Firmy

Hodnota duševního vlastnictví firem v současnosti často mnohonásobně převyšuje materiální hodnoty. Obrovský konkurenční tlak ve spojení s požadavky zákazníků způsobují, že velmi důležitým prvkem strategie mnoha společností je moment překvapení při zavádění novinek na trh. Právě proto je ohrožení v podobě úniku informací velké. Řešením tohoto problému může být použití systému elektronické kontroly vstupu, díky kterému může být přesně kontrolován přístup neoprávněných osob do zvlášť strategických prostor.

Firmy

 

Školy

Školy

Systémy kontroly vstupu mohou zvýšit úroveň bezpečnosti ve školách. Omezením přístupu neoprávněných osob z venku je možné snížit stále častěji se vyskytující problém obchodu s drogami. Znemožnit žákům opuštění školy mimo určené hodiny eliminuje problém neomluvené docházky.

 

Nemocnice, úřady, elektrárny, rafinérie, továrny a jiné veřejné budovy

Systém elektronické kontroly vstupu umožňuje personálu přístup do různých prostor v souladu s potřebami organizace, zatímco neoprávněné osoby se mohou pohybovat jen ve vyznačených prostorech.

ACCO Nemocnice, úrady, elektrárne, rafinérie, závody a iné verejné budovy<

 

 

Charakteristika systému ACCO

Systém ACCO je moderní modulární systém kontroly vstupu. Jeho architektura využívá moduly, které mohou fungovat autonomně nebo v rámci síťového systému. Díky tomu je možné systém ACCO použít zároveň v jednoduchých systémech kontroly vstupu obsluhujících jednotlivé průchody, tak i v rozsáhlých instalacích vyžadujících centralizované ovládání.

Charakteristika systému ACCO

 

 

Pružné ověření uživatelů

Základem činnosti systému kontroly vstupu je ověření uživatelů. Nejčastěji používaným způsobem ověření v systému ACCO jsou bezkontaktní karty, které slouží jako jedinečný identifikátor uživatele. Alternatívním způsobem ověření může být kód zadaný pomocí klávesnice na terminálu kontroly vstupu, a tím se eliminuje nutnost vlastnit identifikátor v podobě karty. Tam, kde je vyžadována vyšší úroveň bezpečnosti, je možné využít obě výše zmíněné metody ověření současně. V takovéto konfiguraci je vstup povolen jedině těm uživatelům, kteří použijí správný bezkontaktní identifikátor (např. bezkontaktní kartu) a kód na klávesnici.

V rámci systému ACCO jsou dostupné i moduly umožňující připojení čtecích hlav s rozhraním Wiegand 26. Umožňují tak zakomponování čtecích hlav jiných výrobců do systému ACCO, biometrické čtečky, nebo čtečky jiných formátů bezkontaktních karet.

Všestranné funkcie modulov ACCO

Všestranné funkce modulů ACCO

Moduly ACCO umožňují libovolnou konfiguraci systému, přizpůsobenou potřebám administrátora kontrolovaného objektu. V zařízeních jsou použita řešení zvyšující bezpečnost, například funkce anti-passback, která vylučuje možnost opětovného použití toho samého identifikátoru pro vstup do chráněného prostoru bez jeho opuštění.

 

Systém ACCO umožňuje spolupráci s jinými systémy, jako jsou například poplachové zabezpečovací systémy nebo požární signalizace. Díky tomu mohou moduly zablokovat průchody v momentě, když systém zjistí vloupání a tak odříznout zloději únikovou cestu do příchodu bezpečnostní služby. Ve spojení se systémem požární signalizace mohou být průchody automaticky odblokované v případě požáru a tak lze ulehčit evakuaci osob z objektu po dobu požáru.

Zařízení systému ACCO je možné používat i pro záznam pracovní doby. Funkce modulů umožňují odlišit služební a soukromé průchody, přesně zaznamenat dobu pobytu zaměstnanců na pracovišti a podobně. Obslužný program dodávaný se systémem ACCO umožňuje filtrovat příslušné události a vypočítat tak dobu práce jednotlivých pracovníků. Rozsáhlé možnosti systému ACCO je možné využít i pro kontrolou přítomnosti osob. Pomocí tohoto programu je možné jednoduše zjistit čas a místo pobytu jednotlivých osob v reálném čase nebo v minulosti.

ACCO
Jednoduchá konfigurácia a ovládanie systému

Jednoduché nastavení a ovládání systému

Velkou výhodou systému ACCO je program ACCO-SOFT-LT umožňující jednoduché nastavení a ovládání systému. Pomocí tohoto programu je možné spravovat velkou databázi uživatelů, nastavit jejich oprávnění nebo rozvrhy přístupu. Zajímavou funkcí je ověření totožnosti pomocí fotografie. V objektech, ve kterých je i fyzická ostraha, může správce systému rychle zkontrolovat totožnost osoby používající identifikátor. Doplněním možností programu ACCO-SOFT-LT je funkce grafické vizualizace systému, která zobrazuje průběžný stav modulů a průchodů.

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právo | ochrana osobních údajů | Napište nám | o stránce

Webové stránky Satel.pl používají cookies, aby umožnili uživatelům stránek využít výhody Satel.pl, ale také pro statistické údaje. Dokud nezablokujete pužívání cookies, dáváte tak souhlas s jejich využitím a ukládáním do paměti přístroje, Berte na vědomí, že správu cookies můžete provádět pomocí Vašeho webového prohlížeče. Neupravením oprávnění dáváte tak souhlas pro Satel.pl s jejich používáním. Pro bližší informace se podívejte na Privacy Policy.

Zamknij