Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

  • Ešte viac užitočných funkcií
  • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
  • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

    An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
  • instructional videos
  • intuitive systems configurators
  • technical news

Log in and start exploring now!

 

Systém kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu

Vlastnosti zariadení systému kontroly vstupu ACCO robia tento systém atraktívnym pre firmy a inštitúcie zaoberajúce sa kontrolou pohybu osôb v chránených priestoroch. Možnosti ponúkané modulmi ACCO umožňujú prispôsobiť riešenia pre konkrétny kontrolovaný objekt.

 

 

Použitie

Použitie

Stručná charakteristika systémov kontroly vstupu

Systém kontroly vstupu slúži ako dokonalé doplnenie systému signalizácie vlámania a napadnutia. Úlohou moderného systému kontroly vstupu je obmedziť neoprávneným osobám vstup do určených miestností v čase, keď sú v chránenom priestore oprávnené osoby. Systém ACCO je elektronickou alternatívou pre tradičné mechanické systémy kontroly vstupu založené na bežných kľúčoch a zámkoch. Funkcie mikroprocesorových kontrolérov značne prevyšujú aj najrozšírenejšie systémy typu „master key”. Pomocou programu môže administrátor jednoduchým a rýchlym spôsobom vyberať osoby, ktoré majú byť v systéme, nastavovať harmonogram prechodov a prideľovať vstup. Je to jeden z dôvodov, pre ktoré investori veľmi radi využívajú možnosti týchto systémov.

 

PRAKTICKÉ POUŽITIE SYTÉMU KONTROLY VSTUPU

Firmy

Hodnota duševného vlastníctva firiem v súčasnosti často mnohonásobne prevyšuje materiálne hodnoty. Obrovský konkurenčný tlak v spojení s požiadavkami zákazníkov spôsobujú, že veľmi dôležitým elementom stratégie viacerých spoločností je moment prekvapenia pri zavádzaní noviniek na trh. Práve preto je ohrozenie v podobe úniku informácií veľké. Riešením tohto problému môže byť použitie systému elektronickej kontroly vstupu, vďaka ktorému môže byť prístup neoprávnených osôb do zvlášť strategických priestorov presne kontrolovaný.

Firmy

 

Školy

Školy

Systémy kontroly vstupu môžu zvýšiť úroveň bezpečnosti v školách. Obmedzením prístupu neoprávnených osôb zvonku je možné znížiť stále častejšie sa vyskytujúci problém obchodu s drogami. Znemožniť žiakom opustenie školy okrem určených hodín zas eliminuje problém neospravedlnenej absencie.

 

Nemocnice, úrady, elektrárne, rafinérie, závody a iné verejné budovy

Systém elektronickej kontroly vstupu umožňuje personálu prístup do rôznych priestorov v súlade s potrebami organizácie, zatiaľ čo neoprávnené osoby sa môžu pohybovať iba vo vyznačených priestoroch.

ACCO Nemocnice, úrady, elektrárne, rafinérie, závody a iné verejné budovy<

 

 

Charakteristika systému ACCO

Systém ACCO je moderný modulárny systém kontroly vstupu. Jeho architektúra využíva moduly, ktoré môžu pracovať autonómne alebo v rámci sieťového systému. Vďaka tomu je možné systém ACCO použiť zároveň v jednoduchých systémoch kontroly vstupu obsluhujúcich jednotlivé prechody, ako aj v rozsiahlych inštaláciách vyžadujúcich centralizované ovládanie.

Charakteristika systému ACCO

 

 

Pružná autorizácia užívateľov

Základom činnosti systému kontroly vstupu je autorizácia užívateľov. Najčastejšie používaným spôsobom autorizácie v systéme ACCO sú bezdotykové karty, ktoré slúžia ako unikátny identifikátor užívateľa. Alternatívnym spôsobom autorizácie môže byť kód zadaný pomocou klávesnice na termináli kontroly vstupu, čo eliminuje nutnosť vlastniť identifikátor v podobe karty. Tam, kde je vyžadovaná vyššia úroveň bezpečnosti, je možné využiť obe vyššie spomenuté metódy identifikácie súčasne. V takejto konfigurácii je vstup udelený jedine tým užívateľom, ktorý použijú správny bezdotykový identifikátor (napr. bezdotykovú kartu) a kód na klávesnici.

V rámci systému ACCO sú dostupné aj kontroléry obsluhujúce formát komunikácie s terminálmi Wiegand 26. Umožňujú integrovanie systému ACCO s terminálmi iných výrobcov, biometrických čítačiek, alebo čítačiek netypických formátov bezdotykových kariet.

Všestranné funkcie modulov ACCO

Všestranné funkcie modulov ACCO

Moduly ACCO umožňujú ľubovoľnú konfiguráciu systému, prispôsobenú potrebám administrátora kontrolovaného objektu. V zariadeniach sú použité riešenia zvyšujúce bezpečnosť, napríklad funkcie anti-passback, ktoré vylučujú možnosť opätovného použitia toho istého identifikátora na vstup do chráneného priestoru bez jeho opustenia.

 

System ACCO umožňuje spoluprácu s inými systémami, akými sú napríklad systémy signalizácie vlámania alebo systémy požiarnej signalizácie. Vďaka tomu môžu kontroléry zablokovať prechody, ak systém zistí vlámanie a tak odrezať narušiteľom únikovú cestu do príchodu bezpečnostnej služby. V spojení so systémom požiarnej signalizácie môžu byť prechody automaticky odblokované v prípade požiaru a tak môže byť uľahčená evakuácia objektu počas vzniku ohrozenia.

Zariadenia systému ACCO je možné používať aj na registráciu času práce. Funkcie modulov umožňujú odlíšiť služobné a súkromné prechody, presne registrovať čas pobytu zamestnancov na pracovisku a podobne. Obslužný program dodávaný so systémom ACCO umožňuje filtrovať príslušné udalosti a vypočítať tak čas práce jednotlivých pracovníkov. Rozsiahle možnosti systému ACCO je možné využiť aj na kontrolou prítomnosti osôb. Pomocou tohto programu je možné jednoducho zistiť čas a miesto pobytu jednotlivých osôb v reálnom čase alebo v minulosti.

ACCO
Jednoduchá konfigurácia a ovládanie systému

Jednoduchá konfigurácia a ovládanie systému

Veľkou výhodou systému ACCO je program ACCO-SOFT-LT umožňujúci jednoduchú konfiguráciu a ovládanie systému. Pomocou tohto programu je možné spravovať veľkú databázu užívateľov, nastaviť ich oprávnenia alebo rozvrhy prístupu. Zaujímavou funkciou je verifikácia totožnosti pomocou fotografie. V objektoch, v ktorých je aj fyzická ochrana, môže správca systému rýchlo skontrolovať totožnosť osoby používajúcej identifikátor. Doplnením možností programu ACCO-SOFT-LT je funkcia grafickej vizualizácie systému, ktorá zobrazuje priebežný stav modulov a aj prechodov.

 

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij