Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

GSM-X LTE

Univerzálny komunikačný modul

GSM-X LTE ponúka rozšírené funkcie v oblasti komunikácie a umožňuje obsluhu niekoľkých kanálov komunikácie. Zariadenie má zabudovaný mobilný telefón, ktorý obsluhuje prenos údajov v technológii LTE*.

Toto zariadenie môže slúžiť na realizáciu monitoringu v zabezpečovacích systémoch.

Dôležitou vlastnosťou komunikátora je možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH, vďaka čomu môže byť monitoring realizovaný dvomi nezávislými kanálmi (prenos údajov cez mobilnú sieť* a ethernet). Stála kontrola stavu spojenie s PCO a nahraditeľnosť kanálov spojenia zaručujú splnenie požiadaviek DP4 normy EN 50136 v rozsahu tzv. Dual Path Reporting.

GSM-X LTE môže zasielať oznamovanie na 8 telefónnych čísiel niekoľkými spôsobmi: hlasovo, pomocou správ SMS a PUSH, alebo pomocou služby CLIP.

V prípade ústrední INTEGRAINTEGRA Plus môže byť spojenie s ústredňami realizované cez RS-232. Týmto spôsobom modul GSM-X LTE realizuje monitoring a oznamovanie (obsah preberaný z pamäte udalostí – INTEGRA Plus), a taktiež diaľkové spojenie s programom DLOADX a GUARDX .

Modul má funkciu automatického prepínania komunikácie na kanál GSM, v prípade poruchy analógovej telefónnej linky. GSM-X LTE môže taktiež plniť úlohy brány GSM pre pobočkové telefónne ústredne (PBX).

Zariadenie má 4 programovateľné výstupy, ktoré je možné ovládať diaľkovo pomocou SMS, CLIP, DTMF, mobilnej aplikácie GX CONTROL alebo programu GX Soft. Vďaka tomu môže byť modul GSM-X LTE použitý na diaľkové ovládanie zabezpečovacieho systému, alebo iných zariadení pripojených na modul.

Na programovanie modulu slúži program GX Soft. Spojenie s modulom sa môže vykonávať lokálne po pripojené na port (mini-USB modulu) alebo diaľkovo (prenos údajov cez mobilnú sieť* / ethernet**).

Diaľková aktualizácia firmvéru je možná vďaka spolupráce modulu GSM-X LTE s programom UpServ.

Zabudovaný telefón GSM má konektory na dve karty SIM. V prípade problémov s dosahom siete operátora prvej karty sa modul automaticky prepne na druhú a tak zachová stálosť spojenia

.

 • obsluha Dual Path Reporting zhodne s EN 50136 **/***
 • monitoring udalostí: audio (cez mobilnú sieť / PSTN***) / SMS / LTE*/ ethernet**
 • konvertovanie a zasielanie kódov udalostí z iných zariadení (simulácia telefónneho PCO)
 • zasielanie oznamovania na 8 telefónnych čísiel
 • oznamovanie: audio / SMS / PUSH / CLIP
 • konvertovanie správ PAGER na SMS
 • simulácia telefónnej linky pomocou telefónu GSM - brána GSM
 • prepínanie na GSM pri poruche telefónnej linky
 • kompatibilita s ústredňami INTEGRA a INTEGRA Plus:
  • rýchly prenos dát cez RS-232
  • monitoring TCP/IP alebo cez PSTN***
  • automatické zostavovanie obsahu oznamovania (INTEGRA Plus)
  • možnosť diaľkového spojenia s programami DLOADX a GUARDX
 • prijímač SMS a CLIP pre PCO STAM-2
 • 8 programovateľných vstupov (NO, NC)
 • 4 výstupy (OC) ovládané pomocou SMS / CLIP / DTMF / GX CONTROL / GX Soft
 • obsluha dvoch kariet SIM
 • možnosť overenia stavu konta karty typu pre-paid a oznamovanie o prekročení limitu prostriedkov
 • konfigurácia nastavení modulu:
  • lokálne - počítač s programom GX Soft pripojený na port USB modulu
  • diaľkovo - počítač s programom GX Soft spájajúci sa s modulom cez Ethernet** alebo mobilnú sieť*
 • spolupráca s mobilnou aplikáciou GX CONTROL
 • možnosť diaľkovej aktualizácie firmvéru
 • možnosť pripojenia zdroja APS-412, APS-612 alebo APS-1412
 • možnosť rozšírenia o ethernetový modul GSM-X-ETH

* prenos údajov v technológii LTE/HSPA+/EDGE/GPRS - v závislosti od možností mobilnej siete

** pri spolupráci s GSM-X-ETH

*** przy współpracy z GSM-X-PSTN

GSM-X LTE
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

všeobecná príručka
dátum aktualizácie: 2024-03-19
2.98 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-11-06
637 KB

Softvér

univerzálny
dátum verzie: 2023-01-24
viacjazyčný
dátum verzie: 2018-03-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-09-25
viacjazyčný
dátum verzie: 2023-06-13

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-01-02
761 KB

Technické informácie

Počet výstupov typu OC
4
Počet vstupov
8
Rozmer krytu
126 x 158 x 46 mm
Rozmery dosky elektroniky
141 x 70 mm
Pracovná teplota
-10...+55°C
Napätie napájania
12...24 V DC -10% / +25%
Odber prúdu v pohotovostnom režime
140 mA
Maximálny odber prúdu
500 mA
Hmotnosť
269 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Počet napájacích výstupov
1
Výstupy typu OC
200 mA / 12 V DC
Výstup AUX
200 mA / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij