Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

PERFECTA 64 M

Zabezpečovacia ústredňa

Zabezpečovacia ústredňa PERFECTA 64 M je určená na zabezpečenie bytov, rodinných domov, kancelárií a podobne. Zaisťuje ochranu zhodnú s požiadavkami normy Grade 2 EN 50131. Ústredňa je charakteristická jednoduchou konfiguráciou a intuitívnou obsluhou pomocou LCD alebo dotykových klávesníc. Funkcie zabezpečovacieho systému je možné ovládať diaľkovo pomocou mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL a ovládačov.

Ústredňa PERFECTA 64 M umožňuje vytvorenie drôtovej alebo bezdrôtovej inštalácie – je možné na ňu pripojiť jeden z kontrolérov systému ABAX 2 (ACU-220 alebo ACU-280 pracujúce vo frekvenčnom pásme 868 MHz) alebo PERFECTA-RF, čiže modul bezdrôtového systému MICRA (frekvenčné pásmo 433 MHz). Ako alternatívu je možné na ústredňu pripojiť modul obsluhy ovládačov INT-RX-S.

V ústredni PERFECTA 64 M je použitý modul LTE pracujúci v mobilných sieťach 2G a 4G. Umožňuje spoluprácu s mobilnou aplikáciou s obsluhou oznamovania PUSH, diaľkovú konfiguráciu systému pomocou programu PERFECTA Soft, monitoring udalostí (napr. na PCO), hlasové oznamovanie, ovládanie pomocou SMS a verifikáciu audio (odposluch zvukov z chráneného objektu). Obsluhuje dve karty nano-SIM, čo zaisťuje úspešnosť komunikácie: pri výpadku spojenia so sieťou prvého operátora sa automaticky vyberie druhá karta.

Doska elektroniky ústredne má 8 drôtových vstupov a 4 drôtové výstupy. Ich počet je možné zväčšiť pripojením rozširovacích modulov: expandérov vstupov INT-E a výstupov INT-O alebo INT-ORS. Umožňuje to rozšírenie systému, pripojením viacerých detektorov, siréna a aj vykonávajúcich zariadení (na ovládanie brány, roliet, zavlažovania a podobne). Na ústredňu je možné taktiež pripojiť modul ovládania skupín INT-CR. Vďaka nemu je možné na ovládanie vybraných funkcií systému používať bezdotykové karty a prívesky.

Systém založený na ústredni PERFECTA 64 M je možné rozdeliť na štyri, s výberom troch režimov stráženia (denné, nočné, plné). Skupiny môžu byť nezávislé na sebe, alebo môžu mať spoločné časti (určené vstupy).

Konfigurácia systému sa môže vykonávať dvojakým spôsobom: z počítača s nainštalovaným programom PERFECTA Soft (lokálne – pripojenie cez port RS-232 (TTL), diaľkovo – pomocou prenosu údajov v mobilnej sieti *) a pomocou klávesnice.

 • zhoda s normou EN 50131 Grade 2
 • rozdelenie systému na 4 skupiny:
  • 3 režimy stráženia v každej skupine
  •  možnosť priradenia vstupu do 1~4 skupín
  •  ovládanie užívateľom alebo pomocou timerov
 • 8 programovateľných drôtových vstupov na hlavnej doske ústredne:
  • výber konfigurácie: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
  • možnosť obsluhy roletových a vibračných detektorov
 • maximálne 64 programovateľných vstupov
 • 4 programovateľné drôtové výstupy na hlavnej doske ústredne:
  • 2 vysokoprúdové výstupy (napájacie)
  • 2 nízkoprúdové výstupy typu OC
 • maximálne 64 programovateľných výstupov (v tom 4 výstupy určené na obsluhu sirén systému MICRA)
 • zabudované moduly:
  • mobilný komunikátor 2G/4G s 2 konektormi nano-SIM (SMS, monitoring na PCO, mobilná aplikácia, oznamovanie PUSH)
  • hlasový (prehrávanie hlasových správ pre potreby telefónneho oznamovania)
  • akustickej verifikácie alarmu (odposluch zvukov)
 • komunikačná zbernica na pripojenie:
  • klávesníc INT-TSH2, INT-TSG2, INT-KSG2R, PRF-LCD
  • expandérov INT-E, INT-O, INT-ORS
  • kontrolérov bezdrôtového systému ABAX 2: ACU-220 alebo ACU-280**
  • expandéra obsluhy ovládačov INT-RX-S**
  • modulov ovládania skupín INT-CR
 • komunikačný konektor na pripojenie modulu bezdrôtového systému MICRA PERFECTA-RF**
 • maximálny počet obsluhovaných bezdrôtových zariadení:
  • systému ABAX 2: max. 4 klávesníc / max. 48 detektorov, sirén alebo iných zariadení
  • systému MICRA: max. 4 klávesníc / max. 64 detektorov / max. 4 sirén
 • spolupráca s bezdrôtovými klávesnicami:
  • PRF-LCD-A2 - v systéme ABAX 2
  • PRF-LCD-WRL - v systéme MICRA
 • ovládanie systému pomocou:
  • klávesníc
  • mobilnej aplikácie PERFECTA CONTROL
  • bezdrôtových ovládačov
  • bezdotykových kariet a príveskov
 • možnosť aktualizácie firmvéru lokálne alebo diaľkovo
 • kódy:
  • 62 kódov užívateľov
  • 1 servisný kód
 • editovanie názvov (užívateľov, skupín, vstupov, výstupov a modulov) uľahčujúce kontrolu a ovládanie systému
 • 8 timerov s možnosťou nastavenia výnimiek
 • 8 termostatov
 • pamäť 3584 udalostí
 • automatická diagnostika základných prvkov systému
 • zabudovaný pulzný zdroj:
  • zabezpečenie proti preťaženiu
  • zabezpečenie pred úplným vybitím akumulátora
  • regulácia prúdu nabíjania akumulátora
 • programovanie nastavení ústredne:
  • lokálne - klávesnica alebo počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, pripojený na port RS 232 (TTL) ústredne
  • diaľkovo – počítač s nainštalovaným programom PERFECTA Soft, sa spája s ústredňou pomocou prenosu údajov v mobilnej sieti *

* obsluha prenosu údajov v technológii LTE/EDGE/GPRS – v závislosti od možnosti mobilnej siete

** POZOR – je možné pripojiť iba jedno z vyššie spomenutých zariadení: kontrolér ACU-220 / ACU-280, modul PERFECTA-RF alebo expandér INT-RX-S. Nie je možné v systéme používať súčasne bezdrôtové zariadenia ABAX 2 a MICRA

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
PERFECTA 64 M
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

programovanie
dátum aktualizácie: 2023-10-11
1.67 MB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2023-10-11
754 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-10-10
1.24 MB
skrátená užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2023-10-10
331 KB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-04-24
1,020 KB

Softvér

viacjazyčný
dátum verzie: 2023-11-06
slovenský
dátum verzie: 2023-11-02

Certifikáty

EN-50131 GRADE 2 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2023-07-28
137 KB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2023-11-13
115 KB

Technické informácie

Hlasové správy
16
Pamäť udalostí
3584
Skupiny
4
Timery
8
Rozmery dosky elektroniky
160 x 68 mm
Pracovná teplota
-10…+55°C
Napätie napájania (±15%)
18 V AC, 50-60 Hz
Odber prúdu v pohotovostnom režime
190 mA
Maximálny odber prúdu
490 mA
Hmotnosť
110 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Maximálny odber prúdu z akumulátora
130 mA
Programovateľné drôtové vstupy
8
Maximálny počet programovateľných vstupov
64
Programovateľné drôtové výstupy
4
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
64
Napájacie výstupy
2
Komunikačné zbernice
1
Klávesnice
do 4
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 2
Odporúčaný transformátor
40 VA
Užívatelia
62
Zaťažiteľnosť výstupu KPD
500 mA / 12 V DC
Rozsaz výstupných napätí
10,5 V…14 V DC
Prúd nabíjania akumulátora
500 mA
Výstupné napätie zdroja
12 V DC ±15%
Telefónne čísla na oznamovanie
8
Výstupný prúd zdroja
2 A
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
25 mA / 12 V DC
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov
1000 mA / 12 V DC
Výstup AUX
500 mA / 12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime s akumulátora
130 mA

Informačné materiály

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij