Korzystasz z poprzedniej wersji strony – zapraszamy na nową odsłonę satel.pl!
You're browsing the previous version of this website. Go to satel.pl/en/ and see how we've changed!

Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

INTEGRA 128 Plus

Hlavná doska zabezpečovacej ústredne od 16 do128 vstupov a výstupov, spĺňajúca požiadavky normy GRADE-3

Vďaka úplnej zhode s požiadavkami normy EN50131 Grade 3, sa ústredne série INTEGRA Plus vynikajúco osvedčili v realizácii rozšírených systémov zabezpečenia v objektoch so zvlášť vysokým rizikom vlámania  – napríklad v bankách, klenotníctvach alebo v objektoch verejného prospechu. Tieto ústredne majú rozšírené funkcie, čo umožňuje ich využitie na realizáciu systémov kontroly vstupu a inteligentných budov.

 • úplná zhoda s normami série EN50131 pre zariadenia Stupňa 3 (Grade 3)
 • zabudovaný dvojitý napájací zdroj 2 A+1,5 A s rozšírenou diagnostikou
 • obsluha do 128 vstupov s možnosťou programovania hodnoty rezistorov a obsluha vstupov 3EOL
 • port USB na programovanie pomocou počítača
 • možnosť rozdelenia systému na 32 skupín a 8 oblastí
 • rozšírenie do 128 programovateľných výstupov
 • komunikačné zbernice na pripojenie klávesníc a expandérov
 • zabudovaný telefónny komunikátor s funkciou monitoringu, hlasového oznamovania a diaľkového ovládania
 • obsluha zabezpečovacieho systému pomocou dotykových klávesníc, klávesníc LCD, klávesníc pre skupiny, ovládačov a bezdotykových kariet a diaľkovo pomocou počítača alebo mobilného telefónu
 • 64 nezávislých timerov na automatické ovládanie
 • funkcie kontroly vstupu a domácej automatizácie
 • pamäť 22527 udalostí s funkciou tlače
 • obsluha do 240+8+1 užívateľov
 • možnosť aktualizácie firmvéru pomocou počítača
 • možnosť nehlásenia prípadných problémov so spojením so serverom SATEL ako poruchy
EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
INTEGRA 128 Plus
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-06-01
505 KB
programovanie
dátum aktualizácie: 2023-02-14
2.23 MB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2023-02-14
1.25 MB
užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2023-01-02
1.95 MB

Softvér

poľský, anglický, bulharský, český, fínsky, francúzky, holandský, španielský, Lithuanian, nemecký, nórsky, portugalský, ruský, rumunský, slovenský, švédsky, turecký, ukrajinský, maďarský, talianský, srbský
dátum verzie: 2023-08-04
slovenský
dátum verzie: 2022-06-02
viacjazyčný
dátum verzie: 2022-11-28
3.03 MB
viacjazyčný
dátum verzie: 2021-06-14
slovenský
dátum verzie: 2023-03-07
viacjazyčný
dátum verzie: 2014-02-27

Certifikáty

EN-50131 GRADE 3 - Vyhlásenie
dátum aktualizácie: 2022-04-25
2.08 MB
EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2022-12-29
856 KB

Technické informácie

Hlasové správy
32
Zaťažiteľnosť nízkoprúdových programovateľných výstupov
50 mA
Zaťažiteľnosť vysokoprúdových programovateľných výstupov (±10%)
3000 mA
Pamäť udalostí
22527
Oblasti
8
Skupiny
32
Timery
64
Rozmery dosky elektroniky
264 x 134 mm
Pracovná teplota
-10…+55 °C
Napätie napájania (±15%)
20 V AC, 50-60 Hz
Hmotnosť
320 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Odber prúdu z akumulátora - v pohotovostnom režime
130 mA
Odporúčaný typ transformátora
75 VA
Napätie zahlásenia poruchy akumulátora (±10%)
11 V
Napätie odpojenia akumulátora (±10%)
10,5 V
Trieda prostredia podľa EN50130-5
II
Odber prúdu zo siete 230 V v pohotovostnom režime
135 mA
Maximálny odber prúdu zo siete 230 V
400 mA
Užívatelia + Administrátori
240 + 8
Maximálny odber prúdu z akumulátora
200 mA
Maximálny prúd nabíjania akumulátora
1500 mA
Prúdový výkon zdroja (napájanie zariadení + nabíjanie akumulátora)
2000 + 1500 mA
Výstupné napätie zdroja
10,5…14 V DC
Zaťažiteľnosť výstupu +KPD (±10%)
3000 mA
Zaťažiteľnosť výstupu +EX1 a +EX2 (±10%)
3000 mA
Programovateľné drôtové vstupy
16
Maximálny počet programovateľných vstupov
128
Programovateľné drôtové výstupy
16
Maximálny počet programovateľnýc výstupov
128
Napájacie výstupy
3
Komunikačné zbernice
1 + 2
Klávesnice
do 8
Expandéry
do 64
Telefónne čísla na oznamovanie (hlasové/PAGER + SMS)
16 + 16
Textové správy definované inštalačným technikom
64
Stupeň zabezpečenia podľa EN 50131
Grade 3

Informačné materiály

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij