Nová verzia mobilnej aplikácie
INTEGRA CONTROL

kontrola odberu energie pripojených zariadení ovládanie kúrenia
možnosť tvorenia skratiek hlasové ovládanie
a omnoho viac!

Viac informácií

Nové klávesnice INT-TSH2 a INT-TSG2

Výkonnejší procesor, úplne nové rozhranie,
navigácia pomocou gest
. Spoznajte novú kvalitu
ovládania zabezpečovacích systémov a systémov
domácej automatizácie.

Hardvérový konfigurátor CONFX

Dostupná nová verzia!

 • Ešte viac užitočných funkcií
 • Pohodlnejšie a rýchlejšie projektovanie
 • Nový vzhľad

ABAX 2 + Modbus RTU

Obsluha otvoreného komunikačného protokolu

Teraz je možné kontroléry ACU-220 a ACU-280 pohodlne integrovať
okrem iného so systémami automatizácie alebo zhromažďovania údajov.

SATEL na YouTube a Vimeo

Viac ako 30 zaujímavých filmov a animácií o našich produktoch

- prihláste sa na odber našich kanálov, a budete mať aktuálne informácie!

Official international

SATEL Technical Support platform

  An easy and efficient way to expand your professional knowledge:
 • instructional videos
 • intuitive systems configurators
 • technical news

Log in and start exploring now!

 

ACCO-KP2

ACCO-KP2

Kontrolér ACCO-KP2 je určený na kontrolu jedného prechodu (napr. dverí) v rámci systémov kontroly vstupu ACCO alebo ACCO NET. Modul môže taktiež pracovať ako samostatné zariadenie. Autorizácia užívateľov sa vykonáva na základe kódu, bezdotykovej karty (pasívneho transpondera vo forme karty, prívesku a pod.) alebo čipu DALLAS.

Zariadenie má široké konfiguračné možnosti, okrem iného napr. v rozsahu oprávnení užívateľov a časových harmonogramov pre každého z nich. V pamäti modulu môže byť zaregistrovaných viac ako 24 000 udalostí. ACCO-KP2 má 2 výstupy typu OC (napr. na obsluhu obojsmerných turniketov) a 1 výstup relé na obsluhu elektromagnetického zámku, alebo iného zariadenia aktivujúceho prechod. Vstupy a výstupy modulu môžu byť používané taktiež na spoluprácu napr. so zabezpečovacím systémom.

Programovanie ACCO-KP2 a funkcie realizované týmto zariadením sa líšia v závislosti to zariadenie od systému, ktorého časťou je kontrolér. V rámci systému ACCO sa konfigurácia vykonáva v programe ACCO-SOFT-LT, keď je počítač s týmto programom pripojený na kontrolér pomocou zbernice RS-485 cez prevodník ACCO-USB. V prípade systému ACCO NET sa kontrolér spája s ústredňou kontroly vstupu ACCO-NT prostredníctvom zbernice RS-485. Komunikácia medzi ústredňou, serverom systému, a počítačom s konfiguračným programom ACCO Soft, sa vykonáva pomocou protokolu TCP/IP.

 • kontrola jedného prechodu s autorizáciou vstupu a odchodu
 • autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO / ACCO NET
 • 1024 užívateľov (autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO)
 • definovanie oprávnení užívateľov
 • možnosť priradenia užívateľovi kódu, karty bezdotykovej karty (pasívneho transpondera vo forme karty, prívesku a pod.) alebo čipu DALLAS
 • obsluha rôznych terminálov umožňujúcich identifikáciu užívateľa – klávesníc a čítačiek
 • obsluhované formáty prenosu
  • EM Marin (čítačky SATEL)
  • Wiegand 26, 32, 34, 36, 40, 42, 56
  • DALLAS
 • časové harmonogramy
  • 256 týždenných rozvrhov
  • 256 denných rozvrhov
  • 256 časových rámikov
 • definovanie sviatočných rozvrhov prístupu
 • pamäť 24 576 udalostí
 • registrovanie informácií týkajúcich sa kontroly času prítomnosti
 • funkcia zabezpečenie pred viacnásobným použitím toho istého kódu/karty na získanie prístupu (anti-passback)
 • programovanie:
  • autonómna činnosť alebo činnosť v systéme ACCO – počítač s programom ACCO-SOFT-LT
  • v systéme ACCO NET - počítač s programom ACCO Soft
 • pamäť FLASH uchovávajúca nastavenia kontroléra aj po odpojení napájania
 • možnosť aktualizácie firmvéru modulu bez nutnosti jeho demontovania
  • lokálne (jednotlivý modul) – pripojenie na konektor USB modulu
  • cez zbernicu RS-485 (jeden alebo viac kontrolérov) – pomocou prevodníka ACCO-USB
  • diaľkovo v režime broadcast (jeden alebo viacero kontrolérov) – prostredníctvom ústredne ACCO-NT (v rámci systému ACCO NET)
 • odblokovanie alebo zablokovanie prechodu zhodne s vytvoreným harmonogramom prístupu
 • limitovanie vstupov (týka sa iba systému ACCO)
 • kontrola stavu napájania pri spolupráci so zdrojom APS-412 / APS-612 / APS-1412 – pripojeným na konektor APS v module

Pozor
Modul ACCO-KP2 je obsluhovaný v rámci systému ACCO NET od verzie 1.8.

ACCO-KP2
Skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od produktov zobrazovaných na obrázkoch. Popisy produktov majú iba informačný charakter.

Dokumentácia

užívateľská príručka
dátum aktualizácie: 2022-11-02
1,018 KB
inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-11-02
1.21 MB
skrátená inštalačná príručka
dátum aktualizácie: 2022-04-04
650 KB

Softvér

poľský, anglický, český, francúzky, holandský, španielský, nemecký, ruský, slovenský, švédsky, turecký, maďarský, talianský, holandský (Belgicko)
dátum verzie: 2023-05-12

Certifikáty

EÚ vyhlásenie o zhode
dátum aktualizácie: 2024-06-10
115 KB

Technické informácie

Napätie napájania (±15%)
12 V DC
Odber prúdu v pohotovostnom režime
110 mA
Maximálny odber prúdu
480 mA
Hmotnosť
110 g
Maximálna vlhkosť ovzdušia
93±3%
Rozmery
142 x 71 mm
Výstupy relé (zaťatenie s odporom)
8 A / 250 V AC / 30 V DC
Výstupy OUT1...OUT12
50 mA / 12 V DC
Výstupy +G1...+G4
0,5 A / 12 V DC

Informačné materiály

1adresár

3leták - inštalačná firma

5karta produktu

 © 1990-2021 SATEL sp. z o.o.
právne informácie | ochrana osobných údajov | Napíšte nám | o stránke

Stránka Satel.pl používa súbory cookies, aby bolo uľahčené využívanie servisu Satel.pl a pre štatistické ciele. Ak neblokujete tieto súbory, súhlasíte s ich využívaním a zapisovaním do pamäte zariadenia. S/bory cookies môžete spravovať zmenou nastavení prehliadača. Nezmenené nastavenia prehliadača znamenajú vyjadrenie súhlasu na využívanie cookies servisom Satel.pl. Viac informácií sa nachádza v časti ochrana súkromných údajov.

Zamknij